Integritetspolicy

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de rättsliga bestämmelserna om dataskydd samt denna förklaring om dataskydd.

Användningen av vår webbplats är i allmänhet möjlig utan att lämna personuppgifter. I den mån personuppgifter (t.ex. namn, adress eller e-postadresser) samlas in på våra sidor sker detta alltid på frivillig basis i den mån det är möjligt. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.

Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst av tredje man är inte möjligt.

Information, radering, blockering

Du har rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen samt rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket för denna och andra frågor om personuppgifter.

Cookies

En del av internetsidorna använder sig av så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som lagras på din dator av din webbläsare.

De flesta av de cookies som vi använder är så kallade "sessionscookies". De raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Andra cookies förblir lagrade på din terminal tills du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök.

Konto- och sensordata

Mätdata från sensorerna samlas in på Sensor.Communitys server och är allmänt tillgängliga för företaget. Följande information kommer att publiceras:

 • Den anonymiserade geopositionen (longitud och latitud) avrundad till ca 100 m.
 • ID för ditt ESP8266 NodeMCU-kort
 • Den givna numeriska beskrivningen av miljön
 • Sensorhöjden
 • Beskrivningen som text

Följande ytterligare uppgifter lagras för intern behandling, men kommer inte att publiceras:

 • Sensorens postadress
 • E-postadress
 • Ditt för- och efternamn

Serverloggfiler

Den som tillhandahåller sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

 • Browsertyp/webbläsarversion
 • Användt operativsystem
 • Referrer URL
 • Hostnamn på den dator som använder sig av den
 • Tid för serverförfrågan

Dessa uppgifter kan inte tilldelas specifika personer. Dessa uppgifter kommer inte att slås samman med andra datakällor. Vi förbehåller oss rätten att i efterhand kontrollera dessa uppgifter om vi får kännedom om konkreta tecken på olaglig användning.

Motstridiga reklamutskick

Vi motsätter oss härmed användningen av kontaktuppgifter som publicerats inom ramen för imprintskyldigheten för att skicka oönskat reklam- och informationsmaterial. Operatörerna av denna webbplats förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder mot oönskat utskick eller e-postutskick av skräppost och annat liknande reklammaterial.