Privacybeleid

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming, alsmede deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Het gebruik van onze website is in principe mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover op onze pagina's persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.<

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie, wissen, blokkeren

U hebt te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking, alsmede een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor deze en andere vragen over het onderwerp persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het impressum vermelde adres.

Cookies

Sommige internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw terminal opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser bij uw volgende bezoek herkennen.

Account- en sensorgegevens

De meetgegevens van de sensoren worden verzameld op de server van de Sensor.Community en zijn openbaar toegankelijk voor het bedrijf. De volgende informatie wordt gepubliceerd:

 • De geanonimiseerde geopositie (lengte- en breedtegraad) afgerond op ca. 100 m.
 • De ID van uw ESP8266 NodeMCU bord
 • De gegeven numerieke beschrijving van de omgeving
 • De hoogte van de sensor
 • De beschrijving als tekst

De volgende aanvullende gegevens worden opgeslagen voor interne verwerking, maar worden niet gepubliceerd:

 • Het postadres van de sensor
 • Het e-mail adres
 • Uw voor- en achternaam

Server log bestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

 • Browsertype / browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de benaderende computer
 • Tijdstip van het serververzoek

Deze gegevens kunnen niet aan specifieke personen worden toegewezen. Deze gegevens zullen niet worden samengevoegd met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens achteraf te controleren indien wij concrete aanwijzingen krijgen van onrechtmatig gebruik.

Contradictiereclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen tegen het ongevraagd verzenden of e-mailen van spam en ander soortgelijk reclamemateriaal.