Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a podľa aktuálny právnych predpisov o ochrane údajov, ako aj podľa tohto vysvetlenia o ochrane údajov.

Používanie našej webovej stránky je vo všeobecnosti možné bez poskytnutia osobných údajov. Pokiaľ sa na našich stránkach zhromažďujú osobné údaje (napr. Meno, adresa alebo e-mailová adresa), vždy sa to deje dobrovoľne, pokiaľ je to možné. Tieto údaje nebudú bez vášho výslovného súhlasu poskytnuté tretím stranám.

Chceli by sme zdôrazniť, že prenos údajov cez internet (napr. komunikácia prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích osôb nie je možná.

Informácie, výmaz, blokovanie

Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o svojich uložených osobných údajoch, ich pôvode, príjemcovi a účele spracovania údajov, ako aj právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok týkajúcich sa osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži.

Cookies

Niektoré z internetových stránok používajú tzv. Cookies. Cookies nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy. Cookies slúžia na to, aby bola naša ponuka príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v počítači pomocou prehliadača.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú tzv. session cookies. Na konci vašej návštevy sa automaticky odstránia. Ostatné súbory cookie zostávajú uložené vo vašom zariadení, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookie nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve.

Údaje o účte a senzore

Namerané údaje senzorov sa zhromažďujú na serveri Sensor.Community a sú verejne prístupné návštevníkom. Budú uverejnené nasledujúce informácie:

 • Anonymizovaná geopozícia (zemepisná šírka a dĺžka) zaokrúhlené na približne 100 m.
 • ID vášho zariadenia NodeMCU ESP8266
 • Daný číselný popis prostredia
 • Výška senzora
 • Opis ako text

Nasledujúce ďalšie údaje sa uložia na interné spracovanie, ale nebudú zverejnené:

 • Poštová adresa senzora
 • E-mailová adresa
 • Vaše meno a priezvisko

Serverové log súbory

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných serverových protokolových súborov, ktoré nám váš prehliadač automaticky odosiela. Sú to tieto:

 • Typ prehliadača / verzia prehliadača
 • použitý operačný systém
 • URL adresa sprostredkovateľa
 • Názov hostiteľa pristupujúceho počítača
 • Čas požiadavky servera

Tieto údaje nemožno priradiť ku konkrétnym osobám. Tieto údaje nebudú zlúčené s inými zdrojmi údajov. Vyhradzujeme si právo následne skontrolovať tieto údaje, ak zistíme konkrétne náznaky nezákonného použitia.

Nevyžiadané reklamné maily

Týmto namietame proti použitiu kontaktných údajov zverejnených v rámci zákonnej povinnosti na zasielanie nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov. Prevádzkovatelia tejto webovej stránky si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky proti nevyžiadanej pošte alebo e-mailom nevyžiadanej pošty a iných, podobných reklamných materiálov.